Τι είναι το GDPR?

Το GDPR (General Data Protection Regulation) – «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» είναι Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως γενικό στόχο ο συγκεκριμένος μηχανισμός έχει να εξασφαλίσει ότι τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επί της χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους αλλά και την εποπτεία της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών από την εταιρείες.

To CareerStream είναι συμβατό με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό

Για να εξασφαλίσουμε δίκαιη και διαφανή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ζητάμε την συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς προσλήψεων, όπου τα δεδομένα αναφέρονται σε προσωπικά σας στοιχεία όπως το όνομά σας, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το βιογραφικό σας σημείωμα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης.

Τα δεδομένα σας προέρχονται από την ιστοσελίδα: www.careerstream.gr.

Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, ενδέχεται να στέλνουμε τα δεδομένα σας στον αναλυτή βιογραφικών του Zoho Recruit, την πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για την διαχείριση των βιογραφικων, σε εξωτερικές εφαρμογές που έχουν ενσωματωθεί με το Zoho Recruit, άλλους χρήστες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας και στους πελάτες μας (ή τμήματα πρόσληψης).

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο το οποίο περιλαμβάνει τις νομικές μας υποχρεώσεις για τη διατήρηση δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει υποχρέωση παράτασης της διατήρησης των δεδομένων σας, θα ζητούσαμε ξανά τη συγκατάθεσή σας, εάν απαιτείται.

Ως υποψήφιος/α, δικαιούστε και είστε σε θέση να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως εξηγείται στον κανονισμό EU GDPR (άρθρα 13 έως 22). Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα, ανατρέξτε εδώ Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση / ενημέρωση / διόρθωση των δεδομένων σας, παρακαλώ γράψτε στο info@careerstream.gr

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt